2003 – Kolonica 25. júl – 3. august

Účastníci

DominikHarmaňoš
ErikaJUDr. Pindrochová
IvanaKariščáková
JurajBenko
JaroslavPčola
JUDr. ĽubomírMarcin
MáriaKunecová
MartinPauco
MiroslavHirjak
FrancúzskoProkopova
FrancúzskoMakarivová
FrancúzskoMergová
SlavomírKačmár
ŠtefanJeško
ŠtefanParimucha
TomášGerboc
KatarínaTormová

Výsledky

63 vizuálnych časov minima 8 zákrytových premenných.

Správa

Už po 16.-krát sa v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle, ktoré je detašovaným pracoviskom Vihorlatskej hvezdárne v Humennom, stretli pozorovatelia premenných hviezd z celého Slovenska. V dňoch 25.júla – 3.augusta 2003 sa tu uskutočnila pozorovateľská expedícia “VARIABLE 2003”.

Cieľom expedície bolo vizuálne pozorovanie krátkoperiodických zákrytových dvojhviezd v súlade s medzinárodným pozorovacím programom B.R.N.O., vizuálne pozorovanie fyzikálnych premenných hviezd v súlade s medzinárodným pozorovacím programom MEDÚZA, určenie okamihov minima zákrytových dvojhviezd, vyhotovenie svetelných kriviek zmien jasnosti premenných hviezd, spracovanie napozorovaných dát do protokolovej formy a príprava protokolov na publikáciu. Výsledky pozorovaní počas expedície prispejú k upresneniu parametrov pozorovaných krátkoperiodických dvojhviezd a u fyzikálnych premenných podajú informáciu o aktuálnej aktivite hviezdy.

Expedíciu, na ktorej sa zúčastnilo 21 pozorovateľov, odborne viedol RNDr. Igor Kudzej, CSc. Podujatie zorganizovali a finančne zabezpečili Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Slovenská astronomická spoločnosť a Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov amatérov v Snine. Pre časť účastníkov, prevažne súčasných a bývalých študentov Gymnázia v Snine, sa expedícia konala v rámci projektu “Astronómia pre mládež”, ktorý je finančne podporený z grantového programu Hodina deťom Nadácie pre deti Slovenska. Cieľom uvedeného projektu je prostredníctvom podujatí s astronomickou tematikou poskytnúť študentom neformálne vzdelávanie v oblasti astronómie, fyziky, filozofie, vytvoriť im prostredie pre všestranný rozvoj ich schopností, zručností a talentu, umožniť mladým ľuďom pracovať s ďalekohľadom, naučiť ich základom vedeckej práce, a tým pozitívne ovplyvniť ich osobnostný rozvoj.

Práca pri pozorovaní prebieha v malých kolektívoch – 3 až 5 pozorovateľov pri jednom ďalekohľade, kde súčinnosť skupiny je nevyhnutná pre zdarný priebeh pozorovania. Tu sa dáva možnosť skúsenejším a lepším jedincom pomôcť začiatočníkom a menej skúseným pozorovateľom. Zo sninskej MO SZAA sa na pozorovaniach zúčastnili: Ľ. Marcin, J. Benko, S. Kačmár, , T. Gerboc, N. Mergová, J. Pčola, N. Makarivová, M. Kunecová, Š. Ješko, M. Pauco, M. Kudzejová, E. Pindrochová, M. Prokopová, I. Kuriščáková, D. Harmaňoš, Z. Tormová,

Keďže počasie počas 10-dňového trvania expedície bolo pomerne premenlivé, z nočných pozorovaní bolo spracovaných 63 protokolov premenných hviezd. Trikrát sa uskutočnila prechádzka na kúpalisko Kolonický Bejvoč. Malá Kolonická olympiáda bola vyvrcholením športových aktivít počas celej expedície.

RNDr. Iveta Gnipová

Predsedníčka MO SZAA Snina