2005 – Kolonica 29.7 – 7.8

Účastníci

Rebič Matúš
Svitič Ján
Záň Adam
Gerboc Tomáš
Michal Vadila
Pauco Martin
Benko Juraj
Dubovský P. A.
Kačmár Slavomír
Marcin Ľubomír
Rusnák Maroš
Vadila Michal Jr.
Kudzej Igor
Kudzejová Michaela
Prokopová Miroslava
Makarivová Natália
Lazorová Iveta

Výsledky

Vizuálne pozorovania. 7 miním zákrytových dvojhviezd. Fyzikálne premenné – cefeidy. Prvé (a ako sa neskôr ukázalo aj posledné) vizuálne odhady cez metrový ďalekohľad.

Správa

  1. Expedícia Variable v novom šate

Abstrakt: Článok prináša výsledky z letnej premenárskej expedície na Slovensku.

Už druhý rok za sebou som mal možnosť zúčastniť sa historicky najstaršej slovenskej pravidelnej expedície venovanej pozorovaniu premenných hviezd. Oproti minulému roku nastali významné zmeny. Organizátori pochopili, že v čase nebývalého rozvoja pozorovacích techník treba urobiť v náplni expedície zmeny. Ale poďme po poriadku.

Expedícia Variable 2005 sa konala v dňoch 29.7 až 7.8.2005 na astronomickom observatóriu Vihorlatskej hvezdárne v Kolonickom sedle. Organizátormi boli samotná Vihorlatská hvezdáreň na čele s riaditeľom RNDr. Igorom Kudzejom a MO SZAA v Snine reprezentovaná predsedkyňou RNDr. Ivetou Lazorovou. Prvá zmena bola už v expedičnej zostave. Namiesto množstva mladých pozorovateľov z radov stredoškolákov tu boli skôr skúsenejší amatérski pozorovatelia – bývalí dlhoroční účastníci Variable Juraj Benko, Tomáš Gerboc, Ľubomír Marcin, Slavomír Kačmár, Maroš Rusnák a Michal Vadila. Z mladých prišli len tí najlepší Martin Pauco, Matúš Rebič a Ján Svitič. Cieľom expedície nebolo vykonať kvantitatívne veľa pozorovaní ale pripraviť nový model expedície, ktorý by mal prínos v oblasti edukačnej a priniesol by aj vedecky užitočné dáta.

Najciteľnejšie sú zmeny v softvérovej oblasti. Slavo Kačmár priniesol na expedíciu excelovské súbory predpovede.xls a protokoly.xls, ktoré do značnej miery automatizujú výber pozorovaných zákrytových premenných a následné spracovanie dát. Pri výbere hviezd sme sa zamerali na tie, ktoré majú málo pozorovaných miním. Pritom sme samozrejme narazili na problém, že tieto hviezdy nemajú pripravené mapky. Preto sa softvérový arzenál operatívne rozšíril o súbor kolomapky.xls, ktorý umožňuje rýchlo vyrobiť mapku pomocou hviezdneho atlasu Cartes du Ciel.

Okrem zákrytových sa pozorovali aj fyzikálne premenné. Nadviazali sme na minuloročné pozorovania vybraných cefeíd. Už prvý večer sa rozpútala búrlivá diskusia o metodike pozorovania. V stručnosti by sme ju mohli nazvať „čapíky kontra tyčinky“. Inými slovami ako vnímať farebné rozdiely medzi premennou a porovnávacími hviezdami. Nezhody sa prejavili na presnosti výsledkov. Pred rokom mladí pozorovatelia bez diskusie pozorovali priamym videním s použitím Oterovej metodiky a napriek svojej neskúsenosti sa nikdy neodchýlili viac ako 0.1 mag od fotoelektrickej krivky vo filtri V. Tento rok každý pozoroval ako chcel a výsledky sú omnoho horšie.

Výsledky pozorovaní:

Z 9 nocí boli 2 úplne jasné a 4 čiastočne jasné. Použitá technika:

  • Delostrelecký binar 12 x 60
  • Somet binar 20 x 100 v počte dva
  • Cassegrain 150 mm
  • Lichtenknecker 150 mm
  • Newton 265 mm HUGO
  • Reflektor 265 mm PÚPAVA

Okrem binarov boli všetky prístroje vybavené paralaktickou montážou s hodinovým pohonom. Do pozorovania sa neplánovane zapojil aj najväčší prístroj observatória s priemerom zrkadla 1 meter. Ten sa v súčasnosti intenzívne pripravuje na osadenie dvojkanálového fotometra. Dá sa však cez neho pozrieť aj vizuálne. Takže som neodolal a urobil odhad kataklizmiky EM Cyg a blazaru 3C454.3, ktorý práve zoslabol po vzplanutí na 16.1 mag. Zaujímavá je na ňom odhadovaná vzdialenosť. Je to k nemu takpovediac cez polovicu vesmíru – 7 miliárd svetelných rokov.

V oblasti zákrytových premenných sa napozorovali minimá 7 hviezd, pričom cenné sú hlavne 3 u málo pozorovaných hviezd V836 Cyg, V 859 Cyg a V1073 Her. Sympatická historka je spojená s pozorovaním GZ And. Na expedícii ju usilovne pozorovali dvaja pozorovatelia, ale namerali len šum. Záhada sa vysvetlila až na septembrovom praktiku pre pozorovateľov premenných hviezd, ktoré Vihorlatská hvezdáreň tiež pravidelne organizuje v Kolonici. Paradoxne úplné začiatočníčky upozornili na fakt, že hviezda je akási hmlistá. Pri väčšom zväčšení sa ukázalo, že ide o tesný pár. Konzultácia s literatúrou potvrdila, že ide skutočne o dokonca štvorhviezdnu sústavu kde premenná je zložka A, ktorá však v minime klesá jasnosťou pod zložku B. Takže pozorovať minimum v zloženom svetle je prakticky nemožné. Z toho plynie poučenie, že pred každým pozorovaním je dobré si o danej hviezde naštudovať dostupné články aj za cenu toho, že pozorovateľ bude do istej miery ovplyvnený.

V oblasti fyzikálnych premenných sa pozorovali cefeidy: Delta Cep, Eta Aql a TU Cas a tiež niektoré polopravidelné premenné z programu MEDUZA.

Zhrnutie:

Expedícia Variable sa jednoznačne vydala smerom od kvantity ku kvalite pozorovaní. Najzaujímavejšie výsledky sú minimá zákrytových V836 Cyg, V 859 Cyg a V1073 Her, „odhalenie“ GZ And, prvé vizuálne pozorovania premenných hviezd metrovým ďalekohľadom, softvérové produkty predpovede.xls, protokoly.xls a kolomapky.xls.

Porovnanie fotoelektrických a vizuálnych pozorovaní voľným okom pozorovateľnej cefeidy Eta Aql.