2006 – Kolonica 18-27.8, CCD éra začína

Účastníci

Kačmár Slavomír
Ľubomír Marcin
Pavol A. Dubovsky
Pauco Martin
Rebič Matúš
Svitič Ján
Michal Mráz
Pavol Onderčin
Cimbáková Zuzana
Kudzej Igor
Lazorová Iveta
Monika Chudy
Justyna Zuzia
Bartek Kuler
Ladislav Bálint

Výsledky

Vizuálne pozorovania: 4 minimá zákrytových dvojhviezd, 38 odhadov fyzikálnych premenných

CCD pozorovania: 7 miním zákrytových dvojhviezd

Správa

Variable 2006 v znamení CCD fotometrie

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom usporiadala ďalší ročník tradičnej expedície pozorovateľov premenných hviezd Variable 2006. Expedícia sa konala v areáli Astronomického observatória na Kolonickom sedle v dňoch 18 až 27. augusta 2006. Spoluorganizátormi boli Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, Slovenská astronomická spoločnosť a MO SZAA v Snine. Vedúcim expedície bol riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne RNDr. Igor Kudzej.

Expedícia bola ako vždy zameraná na praktické pozorovanie premenných hviezd. Novým prvkom bola CCD fotometria. Za posledný rok sa totiž vybavenie observatória rozšírilo o tri CCD kamery Meade DSI Pro, ktoré môžu paralelne pracovať na rôznych montážach s rôznymi ďalekohľadmi. Počas expedície sa využil 30 cm pointer Vihorlatského národného teleskopu, 26,5 cm Newton Hugo na nemeckej paralaktickej montáži firmy Uniwersal zo Žywca a 400 mm teleobjektív na nemeckej paralaktickej montáži od Carl Zeiss Jena. Pozorovania boli zamerané na získavanie časov miním zákrytových premenných. CCD fotometrii sa venovali skúsenejší pozorovatelia. Tí začínajúci museli prejsť klasickým kurzom vizuálneho pozorovania premenných hviezd.

Výrazným oživením expedície bola zahraničná účasť 4 zástupcov Mládežníckeho astronomického observatória z Niepolomníc v Poľsku. Ich nadšenie sa prenieslo aj na domácich účastníkov a vedúca skupinky Mgr. Monika Chudy priniesla aj svoje skúsenosti z trojkanálovej fotoelektrickej fotometrie na observatóriu na Suhore. Vedľajším produktom spolupráce MOA Niepolomnice a Vihorlatskej hvezdárne je dohoda o spoločnej expedícii za zatmením Slnka v roku 2008 do Novosibirsku.

Výsledky expedície možno zhrnúť do nasledovnej štatistiky:

  • Počasie umožnilo len 4 pozorovacie noci aj to len čiastočne jasné
  • 6 pozorovateľov získalo 7 CCD miním zákrytových premenných
  • 4 vizuálni pozorovatelia namerali 4 minimá u dvoch hviezd
  • Celkovo sa do pozorovateľských aktivít zapojilo 14 pozorovateľov
  • Pozorovalo sa celkovo 10 zákrytových premenných hviezd
  • Okrem toho je výstupom expedície aj 38 vizuálnych odhadov fyzikálnych premenných.

V jednom prípade sme simultánne pozorovali minimum hviezdy DI Peg CCD kamerou na 400 mm teleobjektíve a vizuálne cez Somet Binar. Úplný začiatočník Bartek Kuler nameral čas minima o 10 minút za CCD meraním.

Pavol A. Dubovský

Odborný garant expedície


CCD minimum DI Peg v podaní 400 mm teleobjektívu a kamery DSI Pro, ktorú obsluhovali Ladislav Bálint a Justyna Zuzia.

Prezentácia