2013 – Roztoky 12 – 21 august

Účastníci

Name/ MenoSurname/ PriezviskoAffiliation/ OrganizáciaResearch task/ Výskumná úloha
MariannaHronovskáZŠ Smižany1. Extinction Coefficients
ErykLipkaUniversity of Warsaw3. Semiregular and Symbiotic variable stars
MałgorzataCuryłoJagellonian University Krakow5. Superhumps
BartłomiejDębskiJagellonian University Krakow5. Superhumps
MarcinKlimaszewskiJagellonian University Krakow5. Superhumps
FilipPajakII High School DEBICA7. Cepheids
MateuszZajchowskiI LO Krosno7. Cepheids
MatušKamenecZŠ Lesnícka, PO8. The accuracy of visual observations
RadoslavNovysedlákSAS pri SAV, SZA, AKB8. The accuracy of visual observations
IgorKudzejVihorlatská hvezdáreňHEAD
DanielBaluďanskýHvezdáreň RoztokyOPERATOR
JánSadivHvezdáreň RoztokyOPERATOR
PavolDubovskýVihorlatská hvezdáreňSUPERVISOR
RobertBuryKrosno
VeronikaVeverkováPiešťany

Prezentácie

Správa

Astrostáž organizovala Vihorlatská hvezdáreň v spolupráci s Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku na hvezdárni v Roztokoch. Pôvodne plánovaný termín sa musel mierne posunúť z organizačných dôvodov. Podujatie sa tak konalo v dňoch 12. až 21. augusta 2013. Pozorovateľské aktivity v druhej časti astrostáže boli preto rušené dorastajúcim Mesiacom. Edukačnému charakteru astrostáže to však neprekážalo, skôr naopak. Na Variable sa stretávajú astronómovia amatéri, študenti a všetci záujemcovia o výskum premenných hviezd hlavne z tej praktickej stránky, čiže rôznymi fotometrickými metódami. Cieľom je vymeniť si skúsenosti, naučiť sa nové techniky, obohatiť si teoretické vedomosti. Tento cieľ astrostáž v Roztokoch naplnila v plnej miere.

Po organizačnej stránke sa astrostáž Variable koná ako hra na ozajstný vedecký výskum. Účastníci sú výskumníci, ktorý riešia konkrétne zadania, ktoré si vybrali ešte pri prihlasovaní. Opierajú sa pritom o spoluprácu s konzultantmi, ktorí ich vedú po teoretickej stránke a technikmi, ktorí sa starajú o správny chod pozorovacích prístrojov. V Roztokoch plnil funkciu konzultanta Pavol A. Dubovský z Vihorlatskej hvezdárne a technikom bol pracovník hvezdárne v Roztokoch Daniel Baluďanský. Hlavným vedúcim expedície bol RNDr. Igor Kudzej, CSc. z Vihorlatskej hvezdárne v Humennom.

Z ponúknutých ôsmich zadaní si účastníci na riešenie vybrali týchto päť:

1. Extinkcia – Riešila Marianna Hronovská, učiteľka matematiky a fyziky na základnej škole v Smižanoch. Z archívnych dát Astronomického observatória na Kolonickom sedle určila extinkčné koeficienty prvého rádu pre fotometrické filtre V a Rc. Použila celonočné pozorovania poľa premennej hviezdy BG CMi. Z riešenia zadania je zreteľné, že takýto spôsob určovania extinkčných koeficientov je použiteľný len, ak je atmosféra počas celej noci stabilná. Alternatívny spôsob založený na pozorovaniach rôznych hviezd v rôznych výškach nad obzorom fotoelektrickým fotometrom takmer v rovnakom čase si vyskúšame na budúcej astrostáži.

3. Polopravidelné premenné a symbiotické – Vybrané premenné z programu českej skupiny Medúza pozoroval Eryk Lipka z Varšavskej univerzity vizuálne cez 20 cm Dobson. Ale nielen on. Čaro tohto zadania spočíva v tom, že riešiteľ má priviesť k robeniu vizuálnych odhadov aj ostatných účastníkov astrostáže. Zapojili sa hlavne riešitelia zadania č. 8, ktorí tiež pozorovali vizuálne. Celkovo sa zhromaždilo 92 vizuálnych odhadov. Boli odoslané do databázy AAVSO aj Medúza.

5. Superhumpy – Skupina z Jagelonskej univerzity v Krakove pod vedením pravidelného účastníka Variable Bartlomeja Debského sa zamerala na trpasličiu novu typu SU UMa, ktorej vzplanutie nastalo práve počas astrostáže. Išlo o novo objavený objekt ASAS J224349+0809.5. Po počiatočných problémoch s technikou sa podarilo napozorovať 4 noci pomocou ďalekohľadu typu Newton s priemerom 25 cm na montáži EQ6 a CCD kamerou G2-1600 bez filtra. Výsledky sú brilantne opísané v záverečnej prezentácii. Skutočný význam však nadobudli až v spojení s ďalšími pozorovaniami, ktoré z celého sveta zbiera Taichi Kato z University of Kyotó v rámci siete VSNET. Svedčí o tom vsnet-alert č. 16257.

7. Cefeidy – ďalšie zadanie založené na vizuálnych pozorovaniach riešili Filip Pajak z lýcea v Debici a Mateusz Zajchowski z lýcea v Krosne. Dokonca si vystačili s pozorovaniami bez ďalekohľadu. Ich cieľom boli najznámejšie cefeidy Delta Cep a Eta Aql. Svoje pozorovania na astrostáži spojili s vizuálnymi pozorovaniami jedného pozorovateľa z databáze Medúza a pokúsili sa určiť periódu. V prípade Delta Cep bol periodogram skutočne pôsobivý. Na budúcich astrostážach by stálo za to, podrobnejšie analyzovať presnosť určovania vzdialenosti cefeíd na základe vizuálnych pozorovaní pomocou známeho empirického vzťahu perióda – svietivosť.

8. Presnosť vizuálnych pozorovaní – Experiment s pozorovaním konštantných hviezd realizovali Matúš Kamenec (Základná škola Lesnícka, Prešov) a Radoslav Novysedlák (Slovenský zväz astronómov). Používali na tento účel prispôsobené mapky okolí premenných hviezd SS Cyg a V840 Cyg. Ďalekohľady používali dva: vlastný 15 cm Schmidt-Cassegrain na GoTo montáži a 15 cm refraktor v odsuvnom domčeku hvezdárne. Ostatní účastníci sa do experimentu zapájali dosť neochotne. Na relevantné štatistické uzávery sa teda nenazbieralo dostatok dát. Jednoznačne sa však ukázalo, že menšie odchýlky dosahovali pozorovatelia v prípade poľa V840 Cyg. Vysvetliť sa to dá tým, že škála jasností bola v tomto prípade hustejšie pokrytá porovnávacími hviezdami a tiež tým, že hviezdy v poli mali menšie rozdiely farebných indexov. To by potvrdzovalo tvrdenie skúsených vizuálnych pozorovateľov, že na získanie kvalitného merania treba predovšetkým kvalitnú mapku.

Riešitelia zadania sa neuspokojili s jedným experimentom. Vyskúšali si aj pozorovanie minima zákrytovej dvojhviezdy vizuálne a tiež pomocou DSLR fotoaparátu. Tým vlastne splnili úlohy zadania č. 4. O-C diagramy zákrytových dvojhviezd. Prvé minimum hviezdy RT And nameral M. Kamenec ukážkovo. Ďalšie pozorovania už také presvedčivé neboli. Pozorovatelia sa nevedeli vyrovnať so skutočnosťou, že pole s porovnávacími hviezdami bolo v prípade SV Cam, SW Lac aj AB And o čosi väčšie ako zorné pole 15 cm refraktoru. Viedlo to dokonca ku chybám v identifikácii hviezd. Platí teda aj druhá poučka: nielen kvalitná mapka ale aj výber prístroja je dôležitý.

Atmosferické podmienky astrostáži mimoriadne priali. Praktické pozorovania sa vykonávali počas všetkých nocí okrem prvej a poslednej. To je úplne ideálny model. Teoretická časť bola preto obmedzená. Napriek tomu odzneli zaujímavé prednášky B. Debského o výskume horúcich podtrpaslíkov, P. A. Dubovského o superhumpoch vo svetle dát z družice Kepler a D. Baluďanského o histórii a súčasnosti hvezdárne v Roztokoch. Takisto športová časť astrostáže bola obmedzená. Uskutočnil sa jeden malý turnaj v tenise, niekoľko turistických vychádzok a dve návštevy kúpalísk. V sobotu 17. augusta sa na kúpalisku vo Svidníku propagovala aj astronómia. Cez deň sme ukazovali prejavy slnečnej aktivity cez slnečný ďalekohľad a počas nočného kúpania aj Mesiac a Saturn.

Vďaka za bezchybné logistické zabezpečenie astrostáže patrí Podduklianskemu osvetovému stredisku vo Svidníku na čele s riaditeľkou PhDr. Máriou Pajzinkovou a pracovníkom Danielom Baluďanským, ktorý sprevádzal celú astrostáž vo funkcii technika.

Foto