2014 – Kolonica 21 – 30 júl

Účastníci

NameSurnameAffiliationTaskPosition
IgorKudzejVihorlat ObservatoryO
MartinAmbrusKHaP MH Žiar nad Hronom3. SRR
TomášDobrovodskýKHaP MH Žiar nad Hronom3. SRR
JurajDankoGymnázium v Snine4. O-C EBR
MariannaHronovská4. O-C EBR
DávidBodnárPF UPJŠ6. Model EBR
MiroslavFedurcoPF UPJŠ6. Model EBR
PatrykIwanekOA UJ6. Model EBR
PaulinaSowickaOA UJ & MOA Niepołomice6. Model EBR
KlaudiaZięba7. SuperhumpsR
SebastianPioreckiBolestraszyce, Polsko8. CepheidsR
FilipSowaBrwinow, Polsko8. CepheidsR
BartlomiejDebskiOA UJ6. Model EBS
StefanParimuchaPF UPJŠ6. Model EBST
MarcinCikalaLubomir Observatory7. SuperhumpsS
SękGrzegorzMOA Niepołomice8. CepheidsST
Pavol A.DubovskýVihorlat Observatory3. SR; 4.O-C EBST
MatúšKamenecVihorlat ObservatoryT
legend:S =Supervisor
T =Operator, technical assistant
R =Researcher
O =Organizer

Prezentácie

Správa

Astrostáž organizovala Vihorlatská hvezdáreň v spolupráci s Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku na hvezdárni v Roztokoch. Spoluorganizátormi boli Slovenský zväz astronómov, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Neinvestičný fond Teleskop. Podujatie sa konalo v dňoch 21. až 30. júla 2014. Stretla sa tu pestrá skupina ľudí zo Slovenska a Poľska, ktorých spoločným záujmom sú premenné hviezdy. Medzi 19 účastníkmi boli profesionálni astronómovia, študenti astronómie, ale aj amatérski astronómovia a členovia astronomických krúžkov zo základných a stredných škôl.

Náplňou astrostáže Variable je riešenie výskumných úloh, ktoré si účastníci vyberú z ponúknutého zoznamu. Z deviatich pripravených zadaní sa nakoniec riešilo 5: Polopravidelné premenné hviezdy, O-C diagram zákrytových dvojhviezd, Model dvojhviezdy, Superhumpy a Cefeidy. Okrem toho skupina z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice pracovala na sprevádzkovaní nového 0,5 metrového ďalekohľadu. Výskumné tímy ťažili z dát, ktoré prakticky napozorovali pomocou ďalekohľadov na observatóriu. Museli sa však uchýliť aj k využitiu archívnych dát pretože počasie praktickým pozorovaniam veľmi neprialo. Použiteľné boli len 3 noci. Výstupom každého tímu bola záverečná prezentácia. Všetky odzneli na miniseminári v posledný večer astrostáže. Úroveň prezentácií bola skutočne vysoká.

Na astrostáži Variable je zvykom udeľovať tzv. Šilhánovu cenu za príkladný prístup k pozorovaniu premenných hviezd. Tento rok sa z nej tešili dvaja technici. Amatérsky astronóm z Prešova Matúš Kamenec si priviezol svoj vlastný ďalekohľad a DSLR fotoaparát. Podarilo sa mu zostaviť prístroj, ktorý počas astrostáže priniesol najväčšie množstvo dát. Plne zásoboval dátami riešiteľov výskumnej úlohy o O-C diagramoch. Gregorz Sek z Mládežníckeho astronomického observatória v Niepolomicach zase s pomocou dvoch mladých výskumníkov uviedol do opätovnej prevádzky starú pozorovateľňu na observatóriu a ďalekohľad Púpava po rekonštrukcii.

RNDr. Igor Kudzej, CSc.

riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom

Foto