2015 – Lubomir 13 – 19 júl

Účastníci

NameSurnameAffiliationPosition
KarolinaJarosikMOAR
PaulinaŚlósarzR
KlaudiaZiębaR
SękGrzegorzMOA NiepołomiceS
KaterynaAndrychR
VladyslavaMarsakovaOdessa National University named after I.I.MechnikovR
DmytroTvardovskyiR
DawidBiałkaR
PavolDubovskýVihorlatská hvezdáreňS, T
MarcinCikalaObserwatorium LubomirS, T
TomášDobrovodskýHaP Žiar nad HronomR
legend:S =Supervisor
T =Operator, technical assistant
R =Researcher
O =Organizer

Správa

Astrostáž organizovala Vihorlatská hvezdáreň v spolupráci s Gminou Wisniowa na Observatóriu Lubomir, ktoré sa nachádza v uvedenej gmine, v dňoch 13. až 19. júla 2015. Už druhý krát sa stretnutie fanúšikov výskumu premenných hviezd konalo na tomto mieste. Na vrchole 900 metrov vysokej hory sa nachádza novovybudované observatórium na mieste pôvodného, ktoré bolo zničené v druhej svetovej vojne.

V porovnaní s hvezdárňou v Roztokoch alebo s Astronomickým observatóriom na Kolonickom sedle tu nie sú také komfortné podmienky. Na druhej strane sa Lubomir viac približuje ku klasickej predstave astronomického observatória vzdialeného od civilizácie. Ubytovacia kapacita tiež stačí len pre menšiu skupinu účastníkov. Konkrétne ich bolo 12, ale zato z troch krajín – Poľsko, Slovensko a Ukrajina. Na začiatku astrostáže sa dohodlo, že z desiatich ponúknutých výskumných úloh sa budú riešiť tri. Tak sa účastníci prirodzene rozdelili do troch skupín.

Prvá skupina okolo konzultanta Marcina Cikalu riešila zadanie o flickeringu v „možno“ symbiotickej hviezde StHA 190. Pozorovalo sa len niekoľko hodín. Toľko, koľko počasie dovolilo. Flickering sa podľa všetkého neukázal. Existuje však teoretický predpoklad, že počas 30 dňovej periódy precesie akréčneho disku by sa v niektorý deň mohol objaviť. Ako to už býva, výsledkom riešenia úlohy je záver: „potrebujeme ďalšie pozorovania“. Skupina z MOA v Niepolomicach sa pod vedením konzultanta Gregorza Seka mala venovať zadaniu o Cefeidách. Počasie im nedovolilo splniť zadané úlohy. Pri Gregorzovi sa však mládežníci nikdy nenudia. Skupina vyvíjala pestré aktivity od fotografovania Slnka po turistiku v okolí observatória. Tieto dve aktivity dokonca spojili, keď sa jedno ráno vybrali fotografovať východ Slnka. Tretia skupina z Astronomického observatória Odesskej národnej univerzity zbierala praktické skúsenosti z pozorovaní premenných hviezd. Dvaja študenti a pracovníčka observatória V. Marsakova prišli výborne teoreticky a matematicky vybavení. Študenti sa však doteraz k praktickému pozorovaniu metódou diferenciálnej fotometrie s pomocou CCD kamery ešte nedostali. Na astrostáži prešli celým procesom prípravy pozorovacej aparatúry až po zostrojenie svetelnej krivky a určenie času minima zákrytovej dvojhviezdy.

Výstupom práce každej skupiny bola záverečná prezentácia. Všetky odzneli na miniseminári v posledný deň astrostáže.

RNDr. Igor Kudzej, CSc.

riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom

Prezentácie