2019 – Kolonica 24 júl – 2 august, spektroskopia

Účastníci

IgorKudzejSR, Hvezdáreň Humenné
PavolDubovskýSR, Hvezdáreň Humenné
TomášMedulkaSR, Hvezdáreň Humenné
DmytroDeordiievUA, Odessa
SofiiaKreminskaUA, Odessa
MatúšKamenecSR, ZŠ Lesnícka 1, Prešov
JozefLeškoSR, Hvezdáreň Roztoky
VitalijBreusUA, ONMU
MarcinCikalaPL, Lubomir
RobertBuryPL, Krosno

Správa

Astrostáž organizovala Vihorlatská hvezdáreň s podporou Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Spoluorganizátormi boli Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, gmina Wisniowa, Slovenský zväz astronómov, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Neinvestičný fond Teleskop. Podujatie sa konalo v dňoch 24. júla až 2. augusta 2019 na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. V súlade so svojim názvom je astrostáž zameraná na pozorovanie premenných hviezd. Observatórium je na tento účel výborne vybavené. Je tu množstvo ďalekohľadov na vizuálne aj CCD pozorovanie a tento rok prvý raz bol na Variable k dispozícii aj štrbinový spektrograf s nízkym rozlíšením LISA. Napriek tomu bola sklamaním nízka účasť. Traja účastníci z Ukrajiny, dvaja z Poľska a okrem organizátorov len jeden astronóm amatér zo Slovenska. Viacerí tradiční účastníci zo zahraničia neprišli z objektívnych dôvodov (termínová kolízia z Medzinárodnou olimpiádou z astronómie a astrofyziky). Prečo nemajú o Variable záujem slovenskí pozorovatelia premenných hviezd je zatiaľ nejasné.

Od roku 2011 je náplňou astrostáže Variable riešenie výskumných úloh, ktoré si účastníci vyberú z ponúknutého zoznamu. Úlohy riešia za pomoci konzultantov, ktorí poskytujú odborné rady. Praktické nočné pozorovania vykonávajú pod dohľadom technikov observatória. Okrem šiestich ďalekohľadov observatória sa využili aj dva súkromné prístroje účastníkov T. Medulku a M. Kamenca. Pozorovacie podmienky boli premenlivé. Väčšina nocí bola využiteľná len čiastočne, pozorovania boli často prerušované oblačnosťou. Napriek tomu sa podarilo zhromaždiť dostatok dát. Zaznamenalo sa 25 svetelných kriviek, 11 spektier a 45 vizuálnych odhadov jasnosti premenných hviezd. Niektoré úlohy vyžadovali aj použitie archívnych dát. Tých je na Kolonickom sedle tiež k dispozícii dostatok. Posledný večer na astrostáži patrí predstaveniu záverečných prezentácií jednotlivých výskumníkov. Ich úroveň bola príjemným prekvapením. Podrobnosti o plnení jednotlivých zadaní sú zhrnuté v nižšie uvedenej tabuľke.

Na astrostáži Variable je zvykom udeľovať cenu Jindřicha Šilhána za príkladný prístup k pozorovaniu premenných hviezd. Nebolo ľahké vybrať jedného laureáta. Nakoniec bol ocenený Dmytro Deordiiev, študent jedenásťročnej školy v Nikolaeve na Ukrajine. Organizátorov presvedčil hlavne kvalitou záverečnej prezentácie.

Spestrením vedeckého programu boli turistické aktivity ako výlet na Morské oko a návšteva rekreačného areálu Bejvoč v blízkej obci Kolonica. Tá sa čisto náhodou konala v deň folklórnych slávností, ktoré tu každoročne organizuje obec Kolonica. Neplánovaným spestrením bola evakuácia ďalekohľadov z plošiny pre verejnosť počas silného vetra.

RNDr. Igor Kudzej, CSc.

riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom

Prezentácie