2022 – Kolonica 25 júl – 3 august, “Od obrázkov ku spektrám”

Účastníci

NameSurnameAffiliationTask
RobertBarsaSR, SAS5
PavolDubovskýSR, Hvezdáreň Humenné4
PeterHabajSR, HaP M.R.Š. Hlohovec
MykhailoHontarenkoUA, Jagiellonian University5
InnaIzviekovaUA4
MatúšKamenecSR, SPHE2
RichardKomžíkSR, AsU SAV5
RobertKožurkoSR, HaP M.R.Š. Hlohovec
AnastassiaLashkovaUA, Odesa I I.Mechnikov National University3
JanaMarkusUA, IOP NANU4
VladaMarsakovaUA, Odessa National University3
TomášMedulkaSR, Hvezdáreň Humenné1
MartinObertSR, MO SZA RS1
MilošObertSR, SZA
JúliaObertováSR, MO SZA RS1
KarolPetríkSR, HaP M.R.Š. Hlohovec
TheodorPribullaSR, SPHE5
StanislavŠústSR, SPHE2
LevTartakovskyiUA, Odessa Richeleu Science Lyceum3
MartinVrašťákSR, SPHE5

Správa

Astrostáž organizovala Vihorlatská hvezdáreň so spoluorganizátormi, ktorými boli Sekcia premenných hviezd a exoplanét Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov (ďalej Sekcia), Slovenská ústredná hvezdáreň a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach. Podujatie sa konalo v dňoch 25. júla až 3. augusta 2022 na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. V súlade so svojim názvom je astrostáž zameraná na výskum premenných hviezd.

Podtitul tohtoročného vydania bol „Od obrázkov k spektrám“. Organizátori tak reagovali na fakt, že spektroskopia je dnes už realizovateľná aj v amatérskych podmienkach. Okrem tradičných fotometrických úloh, ktoré zvyčajne účastníci riešia, prebiehal na astrostáži kurz spektroskopie premenných hviezd vedený RNDr. Theodorom Pribullom, CSc., z Astronomického ústavu SAV, v. v. i. v Tatranskej Lomnici. Kurz spočíval v teoretických prednáškach, ale aj v praktických cvičeniach. Účastníci si vyskúšali spracovanie ešeletových spektier v prostredí IRAF krok za krokom. Až na záver bol prezentovaný skript, ktorý celý proces vykoná naraz. Tiež sa oboznámili so softvérovým balíkom iSpec a vyskúšali si určiť základné atmosférické parametre hviezdy z dodaných spektier. Všetky cvičenia prebiehali v prostredí operačného systému linux spusteného z USB kľúčov, ktoré účastníci obdržali pri nástupe do tábora. Obraz linuxu so všetkými softvérovými balíkmi a potrebnými nastaveniami pripravil ďalší pracovník Astronomického ústavu SAV, v. v. i., RNDr. Richard Komžík, CSc.

Celkovo sa astrostáže zúčastnilo 21 účastníkov, z toho 6 z Ukrajiny, zvyšok zo Slovenska. Žiaľ nie všetci slovenskí účastníci mohli zotrvať na celých 9 dní astrostáže. Príčinu treba vidieť hlavne v kolízii termínov. V čase letného novu Mesiaca sa na Slovensku koná veľa rôznych astronomických podujatí. Organizačným vedúcim astrostáže bol predseda Sekcie Pavol A. Dubovský. Technické zabezpečenie astrostáže mal na starosti ďalší pracovník Vihorlatskej hvezdárne Tomáš Medulka. Účasť externých lektorov z Astronomického ústavu SAV, v. v. i. bola pre úspech akcie kľúčová. Viesť skupinu rôznorodých účastníkov bolo náročné. Pre niektorých bolo nové už aj samotné používanie OS Linux. Spoločnými silami sa však nakoniec všetky vytýčené ciele podarilo splniť.

Povedľa spektroskopického kurzu prebiehal aj zvyčajný program astrostáže. Nočné pozorovania a riešenie základných úloh z výskumu premenných hviezd. Úlohu o určovaní a aplikácii transformačných koeficientov riešili Stanislav Šúst a Matúš Kamenec. Skupina študentov pod vedením Dr. Marsakovej riešila klasickú úlohu o zostrojení O-C diagramu pre vybrané zákrytové dvojhviezdy. Mykhailo Hontarenko, študent Jagelonskej univerzity, prezentoval svoj štatistický výskum vybranej vzorky klasických cefeíd. Astronomické observatórium na Kolonickom sedle je známe tým, že vykonáva dlhodobý monitoring spinových variácii intermediálnych polarov. Preto na astrostáži nikdy nechýba úloha spočívajúca doplnení ďalších bodov do O-C diagramov a ich interpretácia. Tentoraz sa s ňou popasovali študentky Jana Markus a Inna Izviekova. V súvislosti so spektroskopickou témou zavítal do tábora aspoň na niekoľko dní aj najlepší slovenský amatérsky spektroskopista Ing. Martin Vrašťák a prezentoval svoje pozorovania a metodologické postupy pri zbere a analýze dát.

Akokoľvek väčšinu práce asrtronóm vykonáva na počítači, predsa len to čo majú astronómovia najradšej je praktické pozorovanie. Na to sú na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle výborné podmienky. Pre každú úlohu s adá vyčleniť jeden vhodný ďalekohľad. Tent rok bol problém s tým najväčším – Vihorlatským národným teleskopom. Zlyhala elektronika. Problém sa vyriešil až na konci astrostáže vďaka intuícii T. Pribullu. Aktuálne dáta pre riešenie úlohy o intermediálnych polaroch sa však aj tak podarilo získať prostredníctvom Csereho teleskopu v Hlohovci, ktorý je ovládateľný na diaľku. Príkladná spolupráca slovenských hvezdární bola okorenená ešte aj prítomnosťou samotného riaditeľa Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci Mgr. Karola Petríka.

Posledný večer na Variable patrí predstaveniu záverečných prezentácií jednotlivých výskumníkov a udeľovaniu ceny Jindřicha Šilhána za príkladný prístup k pozorovaniu premenných hviezd. Tentoraz bol ocenený stredoškolák z Odessy Lev Tartakovskyi.

Obohatenie Variable o spektroskopickú tému bolo určite prínosom. Lektori z Tatier prisľúbil účasť aj v budúcnosti, takže môžeme už teraz rozmýšľať o hlavnej téme pre budúcoročné vydanie. Je to aj výzva pre potenciálnych účastníkov, aby navrhli, čo konkrétne by sa na astrostáži Variable chceli naučiť. Celkom určite bude treba prispôsobiť termín akcie, aby nenastala kolízia s inými podujatiami. Pre astrostáž Variable nie je rozhodujúce, v ktorej fáze Mesiaca sa koná. Estetický zážitok z tmavej kolonickej oblohy je zaujímavý, ale nie je to hlavný cieľ podujatia, ktoré čoraz viac nadobúda charakter letnej školy.

Pavol A. Dubovský