2023 – Kolonica 24 júl – 2 august, “Pokročilý kurz fotometrie”

Účastníci

NameSurnamee-mailAffiliationPosition
TheodorPribullapribulla@ta3.skAstronomical Institute, Slovak Academy of Sciences, Tatranska Lomnica, Slovakias
MartynaJacakarsastrum@gmail.comAstronomical Observatory, Jagiellonian University Cracowr
PatrykLiniewiczpatryk.liniewicz@student.uj.edu.plAstronomical Observatory, Jagiellonian University Cracowr
BartlomiejDebskibartlomiej.debski@uj.edu.plJagiellonian Univ. / Jordan Youth Center in Krakows
LenaKulczyckakulczyckalena06@gmail.comJordan Youth Center in Krakowr
WeronikaSkrobaczweronikaskrobacz@gmail.comJordan Youth Center in Krakowr
IlliaGarbazhii-Romanchenkowaterwalker1020@gmail.comOdesa Richelieu Scientific Lyceumr
VladyslavaMarsakovavlada.marsakova@gmail.comOdesa Richelieu Scientific Lyceums
Ing. GejzaNovakgnovak@zoznam.skPŠAr
RobertBarsarob.barsa@gmail.comSASr
KarolinaJarosikkjarosik05@gmail.comUniwersytet Jagiellońskir
MatúšKamenecezofagus@gmail.comUPJŠs
YanaMarkusmarkusyana@gmail.comUPJŠr
PavolDubovskyvar@kozmos.skVihorlat Observatorys
TomášMedulkatomas.medulka@gmail.comVihorlat Observatoryt

Správa

Astrostáž organizovala Vihorlatská hvezdáreň so spoluorganizátormi, ktorými boli Sekcia premenných hviezd a exoplanét Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov (ďalej Sekcia), Slovenská ústredná hvezdáreň a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach. Podujatie sa konalo v dňoch 24. júla až 2. augusta 2023 na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Konala sa ako súčasť implementácie nového projektu Vihorlatskej hvezdárne – Cez Poloniny ku hviezdam, ktorý okrem iného prinesie na observatórium nové teleskopy aj pozorovacie pavilóny.

V súlade so svojim názvom je astrostáž zameraná na výskum premenných hviezd. Po dobrých skúsenostiach z minulého roka bola do programu opäť zaradená séria prednášok a praktických cvičení na jednu tému. Tou témou bol pokročilý kurz fotometrie s využitím softvérových balíčkov IRAF. Hlavný lektor bol opäť RNDr. Theodor Pribulla, CSc., z Astronomického ústavu SAV, v. v. i. v Tatranskej Lomnici. Kurz obsahoval základné postupy pri astronomickej fotometrii od získavania snímok, cez ich kalibráciu, identifikáciu hviezd, samotnú fotometriu až po konštrukciu svetelných kriviek. Všetko veci, ktoré už účastníci poznali. Nie všetci však už pracovali v prostredí IRAF a nie každý mal možnosť prejsť uvedené postupy naozaj do hĺbky. Napríklad jedno z praktických cvičení bolo zamerané na analýzu pomeru signálu ku šumu (SNR) v závislosti od toho, aká aparatúra a v akých podmienkach sa použije. Ukázalo sa, že jednoznačne najväčší vplyv má pokojná atmosféra čiže tzv. „seeing“. Inými slovami najefektívnejšia cesta ku kvalitnejším dátam, je premiestniť aparatúru do lepších podmienok. Všetky cvičenia prebiehali v prostredí operačného systému linux spusteného z USB kľúčov, ktoré účastníci obdržali pri nástupe do tábora. Obraz linuxu so všetkými softvérovými balíkmi a potrebnými nastaveniami pripravil ďalší pracovník Astronomického ústavu SAV, v. v. i., RNDr. Richard Komžík, CSc.

Celkovo sa astrostáže zúčastnilo 15 účastníkov, z toho 2 z Ukrajiny, 6 z Poľska a zvyšok zo Slovenska. Organizačným vedúcim astrostáže bol predseda Sekcie Pavol A. Dubovský. Technické zabezpečenie astrostáže mal na starosti ďalší pracovník Vihorlatskej hvezdárne Tomáš Medulka.

Povedľa fotometrického kurzu prebiehal aj zvyčajný program astrostáže. Nočné pozorovania a riešenie základných úloh z výskumu premenných hviezd. Nočné pozorovania boli značne limitované neočakávane daždivým počasím. Keď už došla trpezlivosť, pobrali sa účastníci do planetária a cvičili sa vo vizuálnom odhadovaní jasnosti hviezd viditeľných voľným okom. Čo sa týka klasických úloh, dve skupiny účastníkov sa venovali analýze zákrytových dvojhviezd, jedna zostrojila O-C diagram spinových maxím intermediálneho polaru V647 Aur. Nedostatok jasnej oblohy umožnil posilniť teoretickú časť programu. Operatívne boli zaradené dve prednášky. Matúš Kamenec hovoril o transformácii RGB kanálov digitálneho fotoaparátu do štandardného fotometrického BVRc systému. Róbert Barsa osviežil náhľadom do sveta pokročilej astrofotografie.

Bola udelená aj cena Jindřicha Šilhána za príkladný prístup k pozorovaniu premenných hviezd. Laureáti boli hneď traja: Patryk Liniewicz študent astronómie na Jagelonskej univerzite v Krakove, Iljia Garbazhii-Romanchenko, študent lýcea v Odesse a tiež osemročný Janík Dubovský, ktorý bol pôvodne len asistentom organizátorov, ale blysol sa efektnou záverečnou prezentáciou.

Astrostáž Variable už má program aj na budúci rok. Dr. Pribulla prisľúbil účasť znova s tým, že sa bude venovať satelitným dátam. Ich získavaniu, analýze a naviazaniu na pozemské pozorovania.

Obr. 1. Účastníci Variable 2023 v plnom nasadení.
Obr. 2. Spoločná fotografia v typickom počasí tohto leta.
Obr. 3. Pracovná tabuľa
Matúš Kamenec a Róbert Barsa na improvizovanom pracovisku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *