Miesto konania

Typickou lokalitou pre astrokemp Variable je Astronomické observatórium na Kolonickom sedle.

V hvezdárni poskytujeme všetku potrebnú infraštruktúru pre astrokemp. V prvom rade je k dispozícii niekoľko ďalekohľadov na vizuálne aj CCD pozorovania. Aktualizovaný zoznam nájdete na stránke Vihorlatskej hvezdárne.

Obloha nad observatóriom v Kolonici je známa ako jedno z najtmavších miest na Slovensku. Seeing nie je výnimočný. Typická hodnota je medzi 2 a 3 oblúkovými sekundami. Celkový čas pozorovania je možné vyhodnotiť pomocou nasledujúcich grafov. Ukazujú využitý pozorovací čas v hodinách a tiež počet svetelných kriviek zozbieraných prístrojmi na observatóriu. Prvý parameter nám hovorí niečo o podmienkach na pozorovanie, druhý o efektivite využitia prístrojového vybavenia. Štatistiky od roku 2006 sú znázornené na obrázku vľavo. Pre účastníkov Variable je dôležitejší obrázok vpravo. Dokazuje zvyčajne dobré poveternostné podmienky počas letného obdobia.

V jednoduchých izbách v budove planetária môže bývať okolo 20 osôb. Sálu planetária je možné využiť na prednášky. Na praktické cvičenia sa však používa budova s názvom “Pub”. Rýchle internetové pripojenie je dostupné na celom území hvezdárne.

Stravu pre účastníkov zabezpečuje regionálna cateringová spoločnosť.