Zoznam účastníkov

First Name / MenoLast Name / PriezviskoInstitution / OrganizáciaAdditional information / Doplňujúce informácie
Viktoriia Borshchenko Odesa National Maritime University
Pavol Dubovsky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Illia Garbazhii-Romanchenko Richelieu Scientific Lyceum
Matúš Kamenec UPJŠ Košice
Sofiia Kreminska Odesa, Ukraine
Vladyslava Marsakova Richelieu Science Lyceum
Stanislav Šúst člen SAS pri SAV