2023 – Kolonica 24 júl – 2 august, “Pokročilý kurz fotometrie”

Účastníci

NameSurnamee-mailAffiliationPosition
TheodorPribullapribulla@ta3.skAstronomical Institute, Slovak Academy of Sciences, Tatranska Lomnica, Slovakias
MartynaJacakarsastrum@gmail.comAstronomical Observatory, Jagiellonian University Cracowr
PatrykLiniewiczpatryk.liniewicz@student.uj.edu.plAstronomical Observatory, Jagiellonian University Cracowr
BartlomiejDebskibartlomiej.debski@uj.edu.plJagiellonian Univ. / Jordan Youth Center in Krakows
LenaKulczyckakulczyckalena06@gmail.comJordan Youth Center in Krakowr
WeronikaSkrobaczweronikaskrobacz@gmail.comJordan Youth Center in Krakowr
IlliaGarbazhii-Romanchenkowaterwalker1020@gmail.comOdesa Richelieu Scientific Lyceumr
VladyslavaMarsakovavlada.marsakova@gmail.comOdesa Richelieu Scientific Lyceums
Ing. GejzaNovakgnovak@zoznam.skPŠAr
RobertBarsarob.barsa@gmail.comSASr
KarolinaJarosikkjarosik05@gmail.comUniwersytet Jagiellońskir
MatúšKamenecezofagus@gmail.comUPJŠs
YanaMarkusmarkusyana@gmail.comUPJŠr
PavolDubovskyvar@kozmos.skVihorlat Observatorys
TomášMedulkatomas.medulka@gmail.comVihorlat Observatoryt

Správa

Astrostáž organizovala Vihorlatská hvezdáreň so spoluorganizátormi, ktorými boli Sekcia premenných hviezd a exoplanét Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov (ďalej Sekcia), Slovenská ústredná hvezdáreň a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach. Podujatie sa konalo v dňoch 24. júla až 2. augusta 2023 na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Konala sa ako súčasť implementácie nového projektu Vihorlatskej hvezdárne – Cez Poloniny ku hviezdam, ktorý okrem iného prinesie na observatórium nové teleskopy aj pozorovacie pavilóny.

V súlade so svojim názvom je astrostáž zameraná na výskum premenných hviezd. Po dobrých skúsenostiach z minulého roka bola do programu opäť zaradená séria prednášok a praktických cvičení na jednu tému. Tou témou bol pokročilý kurz fotometrie s využitím softvérových balíčkov IRAF. Hlavný lektor bol opäť RNDr. Theodor Pribulla, CSc., z Astronomického ústavu SAV, v. v. i. v Tatranskej Lomnici. Kurz obsahoval základné postupy pri astronomickej fotometrii od získavania snímok, cez ich kalibráciu, identifikáciu hviezd, samotnú fotometriu až po konštrukciu svetelných kriviek. Všetko veci, ktoré už účastníci poznali. Nie všetci však už pracovali v prostredí IRAF a nie každý mal možnosť prejsť uvedené postupy naozaj do hĺbky. Napríklad jedno z praktických cvičení bolo zamerané na analýzu pomeru signálu ku šumu (SNR) v závislosti od toho, aká aparatúra a v akých podmienkach sa použije. Ukázalo sa, že jednoznačne najväčší vplyv má pokojná atmosféra čiže tzv. „seeing“. Inými slovami najefektívnejšia cesta ku kvalitnejším dátam, je premiestniť aparatúru do lepších podmienok. Všetky cvičenia prebiehali v prostredí operačného systému linux spusteného z USB kľúčov, ktoré účastníci obdržali pri nástupe do tábora. Obraz linuxu so všetkými softvérovými balíkmi a potrebnými nastaveniami pripravil ďalší pracovník Astronomického ústavu SAV, v. v. i., RNDr. Richard Komžík, CSc.

Celkovo sa astrostáže zúčastnilo 15 účastníkov, z toho 2 z Ukrajiny, 6 z Poľska a zvyšok zo Slovenska. Organizačným vedúcim astrostáže bol predseda Sekcie Pavol A. Dubovský. Technické zabezpečenie astrostáže mal na starosti ďalší pracovník Vihorlatskej hvezdárne Tomáš Medulka.

Povedľa fotometrického kurzu prebiehal aj zvyčajný program astrostáže. Nočné pozorovania a riešenie základných úloh z výskumu premenných hviezd. Nočné pozorovania boli značne limitované neočakávane daždivým počasím. Keď už došla trpezlivosť, pobrali sa účastníci do planetária a cvičili sa vo vizuálnom odhadovaní jasnosti hviezd viditeľných voľným okom. Čo sa týka klasických úloh, dve skupiny účastníkov sa venovali analýze zákrytových dvojhviezd, jedna zostrojila O-C diagram spinových maxím intermediálneho polaru V647 Aur. Nedostatok jasnej oblohy umožnil posilniť teoretickú časť programu. Operatívne boli zaradené dve prednášky. Matúš Kamenec hovoril o transformácii RGB kanálov digitálneho fotoaparátu do štandardného fotometrického BVRc systému. Róbert Barsa osviežil náhľadom do sveta pokročilej astrofotografie.

Bola udelená aj cena Jindřicha Šilhána za príkladný prístup k pozorovaniu premenných hviezd. Laureáti boli hneď traja: Patryk Liniewicz študent astronómie na Jagelonskej univerzite v Krakove, Iljia Garbazhii-Romanchenko, študent lýcea v Odesse a tiež osemročný Janík Dubovský, ktorý bol pôvodne len asistentom organizátorov, ale blysol sa efektnou záverečnou prezentáciou.

Astrostáž Variable už má program aj na budúci rok. Dr. Pribulla prisľúbil účasť znova s tým, že sa bude venovať satelitným dátam. Ich získavaniu, analýze a naviazaniu na pozemské pozorovania.

Obr. 1. Účastníci Variable 2023 v plnom nasadení.
Obr. 2. Spoločná fotografia v typickom počasí tohto leta.
Obr. 3. Pracovná tabuľa
Matúš Kamenec a Róbert Barsa na improvizovanom pracovisku

2022 – Kolonica 25 júl – 3 august, “Od obrázkov ku spektrám”

Účastníci

NameSurnameAffiliationTask
RobertBarsaSR, SAS5
PavolDubovskýSR, Hvezdáreň Humenné4
PeterHabajSR, HaP M.R.Š. Hlohovec
MykhailoHontarenkoUA, Jagiellonian University5
InnaIzviekovaUA4
MatúšKamenecSR, SPHE2
RichardKomžíkSR, AsU SAV5
RobertKožurkoSR, HaP M.R.Š. Hlohovec
AnastassiaLashkovaUA, Odesa I I.Mechnikov National University3
JanaMarkusUA, IOP NANU4
VladaMarsakovaUA, Odessa National University3
TomášMedulkaSR, Hvezdáreň Humenné1
MartinObertSR, MO SZA RS1
MilošObertSR, SZA
JúliaObertováSR, MO SZA RS1
KarolPetríkSR, HaP M.R.Š. Hlohovec
TheodorPribullaSR, SPHE5
StanislavŠústSR, SPHE2
LevTartakovskyiUA, Odessa Richeleu Science Lyceum3
MartinVrašťákSR, SPHE5

Správa

Astrostáž organizovala Vihorlatská hvezdáreň so spoluorganizátormi, ktorými boli Sekcia premenných hviezd a exoplanét Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov (ďalej Sekcia), Slovenská ústredná hvezdáreň a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach. Podujatie sa konalo v dňoch 25. júla až 3. augusta 2022 na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. V súlade so svojim názvom je astrostáž zameraná na výskum premenných hviezd.

Podtitul tohtoročného vydania bol „Od obrázkov k spektrám“. Organizátori tak reagovali na fakt, že spektroskopia je dnes už realizovateľná aj v amatérskych podmienkach. Okrem tradičných fotometrických úloh, ktoré zvyčajne účastníci riešia, prebiehal na astrostáži kurz spektroskopie premenných hviezd vedený RNDr. Theodorom Pribullom, CSc., z Astronomického ústavu SAV, v. v. i. v Tatranskej Lomnici. Kurz spočíval v teoretických prednáškach, ale aj v praktických cvičeniach. Účastníci si vyskúšali spracovanie ešeletových spektier v prostredí IRAF krok za krokom. Až na záver bol prezentovaný skript, ktorý celý proces vykoná naraz. Tiež sa oboznámili so softvérovým balíkom iSpec a vyskúšali si určiť základné atmosférické parametre hviezdy z dodaných spektier. Všetky cvičenia prebiehali v prostredí operačného systému linux spusteného z USB kľúčov, ktoré účastníci obdržali pri nástupe do tábora. Obraz linuxu so všetkými softvérovými balíkmi a potrebnými nastaveniami pripravil ďalší pracovník Astronomického ústavu SAV, v. v. i., RNDr. Richard Komžík, CSc.

Celkovo sa astrostáže zúčastnilo 21 účastníkov, z toho 6 z Ukrajiny, zvyšok zo Slovenska. Žiaľ nie všetci slovenskí účastníci mohli zotrvať na celých 9 dní astrostáže. Príčinu treba vidieť hlavne v kolízii termínov. V čase letného novu Mesiaca sa na Slovensku koná veľa rôznych astronomických podujatí. Organizačným vedúcim astrostáže bol predseda Sekcie Pavol A. Dubovský. Technické zabezpečenie astrostáže mal na starosti ďalší pracovník Vihorlatskej hvezdárne Tomáš Medulka. Účasť externých lektorov z Astronomického ústavu SAV, v. v. i. bola pre úspech akcie kľúčová. Viesť skupinu rôznorodých účastníkov bolo náročné. Pre niektorých bolo nové už aj samotné používanie OS Linux. Spoločnými silami sa však nakoniec všetky vytýčené ciele podarilo splniť.

Povedľa spektroskopického kurzu prebiehal aj zvyčajný program astrostáže. Nočné pozorovania a riešenie základných úloh z výskumu premenných hviezd. Úlohu o určovaní a aplikácii transformačných koeficientov riešili Stanislav Šúst a Matúš Kamenec. Skupina študentov pod vedením Dr. Marsakovej riešila klasickú úlohu o zostrojení O-C diagramu pre vybrané zákrytové dvojhviezdy. Mykhailo Hontarenko, študent Jagelonskej univerzity, prezentoval svoj štatistický výskum vybranej vzorky klasických cefeíd. Astronomické observatórium na Kolonickom sedle je známe tým, že vykonáva dlhodobý monitoring spinových variácii intermediálnych polarov. Preto na astrostáži nikdy nechýba úloha spočívajúca doplnení ďalších bodov do O-C diagramov a ich interpretácia. Tentoraz sa s ňou popasovali študentky Jana Markus a Inna Izviekova. V súvislosti so spektroskopickou témou zavítal do tábora aspoň na niekoľko dní aj najlepší slovenský amatérsky spektroskopista Ing. Martin Vrašťák a prezentoval svoje pozorovania a metodologické postupy pri zbere a analýze dát.

Akokoľvek väčšinu práce asrtronóm vykonáva na počítači, predsa len to čo majú astronómovia najradšej je praktické pozorovanie. Na to sú na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle výborné podmienky. Pre každú úlohu s adá vyčleniť jeden vhodný ďalekohľad. Tent rok bol problém s tým najväčším – Vihorlatským národným teleskopom. Zlyhala elektronika. Problém sa vyriešil až na konci astrostáže vďaka intuícii T. Pribullu. Aktuálne dáta pre riešenie úlohy o intermediálnych polaroch sa však aj tak podarilo získať prostredníctvom Csereho teleskopu v Hlohovci, ktorý je ovládateľný na diaľku. Príkladná spolupráca slovenských hvezdární bola okorenená ešte aj prítomnosťou samotného riaditeľa Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci Mgr. Karola Petríka.

Posledný večer na Variable patrí predstaveniu záverečných prezentácií jednotlivých výskumníkov a udeľovaniu ceny Jindřicha Šilhána za príkladný prístup k pozorovaniu premenných hviezd. Tentoraz bol ocenený stredoškolák z Odessy Lev Tartakovskyi.

Obohatenie Variable o spektroskopickú tému bolo určite prínosom. Lektori z Tatier prisľúbil účasť aj v budúcnosti, takže môžeme už teraz rozmýšľať o hlavnej téme pre budúcoročné vydanie. Je to aj výzva pre potenciálnych účastníkov, aby navrhli, čo konkrétne by sa na astrostáži Variable chceli naučiť. Celkom určite bude treba prispôsobiť termín akcie, aby nenastala kolízia s inými podujatiami. Pre astrostáž Variable nie je rozhodujúce, v ktorej fáze Mesiaca sa koná. Estetický zážitok z tmavej kolonickej oblohy je zaujímavý, ale nie je to hlavný cieľ podujatia, ktoré čoraz viac nadobúda charakter letnej školy.

Pavol A. Dubovský

2021 – Kolonica 31 júl – 8 august “Od Argelandera po Savanevyča”

Účastníci

NameSurnameAffiliationTask
StanislavŠústPŠA2
PeterVeressPŠA1
PeterCabukaPŠA2
EvaPopardovskáSR, SPHE3
VladimírPopardovskýSR, SPHE4
MartinPopardovskýSR, SPHE5
RobertBarsaSR, SAS5
TomislavChrenkoSR, Malacky3
IgorKudzejSR, Hvezdáreň Humenné
PavolDubovskýSR, SPHE
TomášMedulkaSR, Hvezdáreň Humenné

Správa

Astrostáž organizovala Vihorlatská hvezdáreň so spoluorganizátormi, ktorými boli Slovenská ústredná hvezdáreň, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Slovenský zväz astronómov, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach a Neinvestičný fond Teleskop. Podujatie sa konalo v dňoch 31. júla až 8. augusta 2021 na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Bolo to súčasne prvá akcia novozaloženej Sekcie premenných hviezd a exoplanét SAS pri SAV a SZA (ďalej Sekcia). V súlade so svojim názvom je astrostáž zameraná na pozorovanie premenných hviezd. Observatórium je na tento účel výborne vybavené. Je tu množstvo ďalekohľadov na vizuálne pozorovanie, CCD fotometriu a k dispozícii pre účastníkov bol aj štrbinový spektrograf s nízkym rozlíšením LISA. Po dlhom čase boli účastníkmi čisto Slováci. Tradiční účastníci z Ukrajiny a Poľska neprišli pre platné cestovné obmedzenia. Nakoniec sa na Variable zišla skupina jedenástich nadšencov, z ktorých štyria už sú členmi Sekcie a tí ďalší sa nimi onedlho stanú. Organizačným vedúcim astrostáže bol tak ako pri všetkých doterajších ročníkoch RNDr. Igor Kudzej, CSc., riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne. Odborným vedúcim bol samotný predseda Sekcie Pavol A. Dubovský. Technické zabezpečenie astrostáže mal na starosti ďalší pracovník Vihorlatskej hvezdárne Tomáš Medulka.

Po obsahovej stránke spočíva astrostáž Variable v riešení výskumných úloh, ktoré si účastníci vyberú z ponúknutého zoznamu. Úlohy sú stavané tak, že riešiteľ by mal absolvovať celý proces od teoretickej prípravy, cez praktické pozorovanie, analýzu dát až po prezentáciu výsledkov. Astrostáž je tak vlastne výcvikovým táborom, v ktorom si účastníci dopĺňajú vedomosti a zručnosti a na druhej strane odovzdávajú vlastné skúsenosti kolegom. V konečnom dôsledku teda každý účastník získal prehľad o všetkých riešených úlohách a teda komplexný prehľad o metódach výskumu premenných hviezd. Na pozvánke bol aj napísaný titul astrostáže „Od Argelandera po Savanevyča“. Čiže od jednoduchých metód vizuálneho pozorovania po sofistikované spracovanie CCD fotometrie vyvinuté skupinou ukrajinských programátorov vedenou prof. Savanevyčom za aktívnej pomoci astronómov z Vihorlatskej hvezdárne.

Tento rok si z piatich vyhlásených úloh účastníci vybrali štyri. Vytvorili teda štyri skupiny. Vizuálnu skupinu tvoril jediný účastník Peter Veress, ktorý sa zameral na vizuálne odhady jasnosti cefeíd. Je krásne, že vôbec ešte niekto má záujem pozorovať vlastnými očami v časoch, keď sa všetko odohráva na monitoroch počítačov. Takisto teší s akou vervou sa Stanislav Šúst, Peter Cabuka a Tomáš Chrenko pustili do rutinnej úlohy určovania tranformačných koeficientov pre jednotlivé ďalekohľady využívané na CCD fotometriu. Klasickú úlohu o zostrojovaní O-C diagramov pre zákrytové dvojhviezdy riešili Vladimír a Eva Popardovskí. Pravda len na archívnych dátach. Lebo celú svetelnú krivku sa im samým podarilo získať až poslednú noc. Pokúsili sa aj o inováciu. Porovnávali časy miním získané rôznymi metódami implementovanými v programe MAVKA s výsledkami získanými pomocou neurónovej siete vytvorenej v prostredí Matlab. Atraktívna téma o spektroskopii premenných hviezd pritiahla Roberta Barsu a Martina Popardovského. Áno, známy slovenský astrofotograf sa venoval spektroskopii. A mal možnosť zažiť ako je táto disciplína vzrušujúca. Práve počas Variable sa v spektre Novy Vulpeculae 2021 (V606 Vul) objavil z noci na noc v emisných čiarach tzv. P Cygni profil signalizujúci absorpciu vo vyvrhnutej obálke.

Samotné hviezdy teda astrostáži svojou aktivitou priali. Okrem spomínanej novy bolo ešte možné pozorovať aj extrémne pomalú novu V1405 Cas a naopak rekordne rýchlu novu V1674 Her. Horšie to už bolo s podmienkami v zemskej atmosfére. Úplne jasná bola len posledná noc. Dovtedy bolo treba využívať obrazne povedané každú dieru v mrakoch.

Posledný večer na Variable patrí predstaveniu záverečných prezentácií jednotlivých výskumníkov a udeľovaniu ceny Jindřicha Šilhána za príkladný prístup k pozorovaniu premenných hviezd. Tentoraz bol ocenený Stanislav Šúst, čerstvý absolvent pomaturitného štúdia astronómie. Vkladáme však nádeje do celej skupiny astronómov – premenárov, ktorá sa tu vytvorila. S takými ľuďmi bude činnosť Sekcie premenných hviezd a exoplanét určite plná úžasných zážitkov.

Foto

2019 – Kolonica 24 júl – 2 august, spektroskopia

Účastníci

IgorKudzejSR, Hvezdáreň Humenné
PavolDubovskýSR, Hvezdáreň Humenné
TomášMedulkaSR, Hvezdáreň Humenné
DmytroDeordiievUA, Odessa
SofiiaKreminskaUA, Odessa
MatúšKamenecSR, ZŠ Lesnícka 1, Prešov
JozefLeškoSR, Hvezdáreň Roztoky
VitalijBreusUA, ONMU
MarcinCikalaPL, Lubomir
RobertBuryPL, Krosno

Správa

Astrostáž organizovala Vihorlatská hvezdáreň s podporou Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Spoluorganizátormi boli Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, gmina Wisniowa, Slovenský zväz astronómov, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Neinvestičný fond Teleskop. Podujatie sa konalo v dňoch 24. júla až 2. augusta 2019 na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. V súlade so svojim názvom je astrostáž zameraná na pozorovanie premenných hviezd. Observatórium je na tento účel výborne vybavené. Je tu množstvo ďalekohľadov na vizuálne aj CCD pozorovanie a tento rok prvý raz bol na Variable k dispozícii aj štrbinový spektrograf s nízkym rozlíšením LISA. Napriek tomu bola sklamaním nízka účasť. Traja účastníci z Ukrajiny, dvaja z Poľska a okrem organizátorov len jeden astronóm amatér zo Slovenska. Viacerí tradiční účastníci zo zahraničia neprišli z objektívnych dôvodov (termínová kolízia z Medzinárodnou olimpiádou z astronómie a astrofyziky). Prečo nemajú o Variable záujem slovenskí pozorovatelia premenných hviezd je zatiaľ nejasné.

Od roku 2011 je náplňou astrostáže Variable riešenie výskumných úloh, ktoré si účastníci vyberú z ponúknutého zoznamu. Úlohy riešia za pomoci konzultantov, ktorí poskytujú odborné rady. Praktické nočné pozorovania vykonávajú pod dohľadom technikov observatória. Okrem šiestich ďalekohľadov observatória sa využili aj dva súkromné prístroje účastníkov T. Medulku a M. Kamenca. Pozorovacie podmienky boli premenlivé. Väčšina nocí bola využiteľná len čiastočne, pozorovania boli často prerušované oblačnosťou. Napriek tomu sa podarilo zhromaždiť dostatok dát. Zaznamenalo sa 25 svetelných kriviek, 11 spektier a 45 vizuálnych odhadov jasnosti premenných hviezd. Niektoré úlohy vyžadovali aj použitie archívnych dát. Tých je na Kolonickom sedle tiež k dispozícii dostatok. Posledný večer na astrostáži patrí predstaveniu záverečných prezentácií jednotlivých výskumníkov. Ich úroveň bola príjemným prekvapením. Podrobnosti o plnení jednotlivých zadaní sú zhrnuté v nižšie uvedenej tabuľke.

Na astrostáži Variable je zvykom udeľovať cenu Jindřicha Šilhána za príkladný prístup k pozorovaniu premenných hviezd. Nebolo ľahké vybrať jedného laureáta. Nakoniec bol ocenený Dmytro Deordiiev, študent jedenásťročnej školy v Nikolaeve na Ukrajine. Organizátorov presvedčil hlavne kvalitou záverečnej prezentácie.

Spestrením vedeckého programu boli turistické aktivity ako výlet na Morské oko a návšteva rekreačného areálu Bejvoč v blízkej obci Kolonica. Tá sa čisto náhodou konala v deň folklórnych slávností, ktoré tu každoročne organizuje obec Kolonica. Neplánovaným spestrením bola evakuácia ďalekohľadov z plošiny pre verejnosť počas silného vetra.

RNDr. Igor Kudzej, CSc.

riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom

Prezentácie

2018 – Stuposiany 9 – 18 júl

Účastníci

NameSurnameAffiliationTask
MateuszWindakMOAastrofoto
TomášMedulkaVHEBs
MatúšKamenecVHHADS
KarolinaJarosikMOAPulsating
AdamJedrychowskiMOAPulsating
GrzegorzSekMOAPulsating + Sun
StanislavSavastruOdessaSuperhumps
DmytroTvardovskyiOdessaSuperhumps
PavolDubovskýVHSuperhumps
SofiiaKreminskaOdessaVisual
TaisiiaShakunOdessaVisual
VladyslavaMarsakovaOdessaVisual
VeronikaDubovskáVH
IgorKudzejVH

Správa

Astrostáž organizovala Vihorlatská hvezdáreň s podporou Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Spoluorganizátormi boli Slovenský zväz astronómov, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Neinvestičný fond Teleskop, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, gmina Wisniowa. Podujatie sa konalo v dňoch 09. až 18. júla 2018. Za lokalitu astrostáže bola tento rok zvolená školská mládežnícka ubytovňa v obci Stuposiany uprostred Parku hviezdneho neba Biesczady v Poľsku. Skupina mladých pozorovateľov premenných hviezd zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny mala v úmysle vyskúšať pozorovacie podmienky v mieste, kde prakticky neexistuje svetelné znečistenie. Presvedčili sa, že svetelné znečistenie je naozaj minimálne, obloha vykazuje len prírodný jas. Ukázala sa však len počas troch nocí. Zvyšok astrostáže bol charakterizovaný vlhkým a oblačným počasím.

Pozorovanie premenných hviezd však už dávno nie je len nočné pozorovanie cez ďalekohľad. Viac času zaberie výber pozorovacieho programu, technická príprava pozorovania a následné spracovanie a analýza dát. Práve týmto činnostiam sa mohli účastníci Variable 2018 do sýta venovať. Po formálnej stránke je náplňou astrostáže riešenie výskumných úloh, ktoré si účastníci vyberú z ponúknutého zoznamu. Zo šiestich ponúknutých sa účastníci zaoberali riešením piatich. Záverečný deň patril prezentovaniu výsledkov vo forme krátkych prednášok.

Na astrostáži Variable je zvykom udeľovať cenu Jindřicha Šilhána za príkladný prístup k pozorovaniu premenných hviezd. Ocenený bol Mateusz Windak z Mládežníckeho astronomického observatória v Niepolomicach. Mateusz sa venuje hlavne astrofotografii. Ale na astrostáži okrem množstva pekných obrázkov, urobil aj fotometriu trpasličej planéty Pluto.

Keďže astrostáž bola viac teoretická ako praktická, bol priestor aj na teoretické prednášky. Niesli sa v duchu medzinárodnej spolupráce. Ukrajinská skupina dostal na vlastnú žiadosť prednášku o transformovaní fotometrických dát do štandardného systému. Na oplátku poľská časť účastníkov bola školená o používaní softwéru MCV pri spracovaní fotometrických dát. Navzájom sa účastníci poinformovali o existencii združení pozorovateľov premenných hviezd v ich krajinách. Pavol Dubovský dodal veľmi aktuálne informácie o spoločnom stretnutí AAVSO (Americká asociácia pozorovateľov premenných hviezd) a BAA (Britská astronomická spoločnosť) vo Veľkej Británii, z ktorého sa práve vrátil. RNDr. Igor Kudzej, CSc., pre všetkých hovoril o akréčnych procesoch v tesných dvojhviezdach. Hlavné teoretické príspevky boli dve prednášky pracovníkov Vihorlatskej hvezdárne. Tomáš Medulka hovoril na tému „Čo robiť, keď objavíte novú premennú hviezdu“ a Pavol Dubovský mal prehľadový referát o „Superhumpoch kataklizmatických premenných hviezd“.

Počas astrostáže sa uskutočnilo aj niekoľko spoznávacích výletov k zaujímavostiam Biesczadského kraja. Samozrejme patrila k nim aj návšteva astroturistického zariadenia Pavla Ďuriša v obci Dwernik. Účastnici astrostáže si prezreli infraštruktúru pozorovateľne a boli pohostení klobáskami aj vegetariánskym guľášom. Keď sa zvečerilo vybrali sa na horu Otryt, kde sa pri chate Sociologa nachádza malá astronomická pozorovateľňa s ďalekohľadom s priemerom 40 cm na Dobsonovej montáži s navádzaním GoTo. Hviezdy sa však na chvíľu ukázali až po zostupe dolu do Dwernika. Vtedy sa zrodila aj spoločná fotografia účastníkov astrostáže na pozadí Mliečnej cesty.

RNDr. Igor Kudzej, CSc.

riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom

2017 – Kolonica 17 – 26 júl

Účastníci

NameSurnameAffiliationTask
BartłomiejDębskiJagiellonian University1
AdamJędrychowskiMKTPNiS1
StanislavSavastruOdessa Richelieu Lyceum1
JakubSzyndlerMKTPNiS1
DmytroTvardovskyiOdessa Richelieu Lyceum1
GrzegorzSękMOA Niepołomice2
TomášMedulkaVihorlatská hvezdáreň2
KarolinaHałysYouth Astronomical Observatory in Niepolomice2
KarolinaJarosikMOA2
KlaudiaZiębaLubomir Observatory2
MarcinCikałaLubomir Observatory3
KaterynaAndrychOdessa Mechnikov National University3
VadymPovorinOdessa Mechnikov National University3
PavolDubovskýVihorlatská hvezdáreň4
JozefLeškoSK4
JurajDankoGymnázium Snina4
VladyslavaMarsakovaOdessa Mechnikov National University5
YelyzavetaAndrychOdessa school N 865
IgorKudzejVihorlatská hvezdáreň6
MatúšKamenecSK6

Správa

Astrostáž organizovala Vihorlatská hvezdáreň s podporou Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Spoluorganizátormi boli Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, gmina Wisniowa, Slovenský zväz astronómov, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Neinvestičný fond Teleskop. Podujatie sa konalo v dňoch 17. až 26. júla 2017. Stretla sa tu pestrá skupina ľudí zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny, ktorých spoločným záujmom sú premenné hviezdy. Medzi 20 účastníkmi boli profesionálni astronómovia, študenti astronómie, ale aj amatérski astronómovia a členovia astronomických krúžkov zo stredných škôl.

Od roku 2011 je náplňou astrostáže Variable riešenie výskumných úloh, ktoré si účastníci vyberú z ponúknutého zoznamu. Tento formát bol mierne pozmenený. Bola posilnená úloha techhnikov, ktorí majú zabezpečiť výskumníkom pozorovací materiál. Výskumné úlohy boli prevne priviazané ku konkrétnym ďalekohľadom. Observatórium na Kolonicokm sedle poskytlo pre účely astrostáže 6 ďalekohľadov, na ktorých sa riešilo 6 výskumných úloh. Okrem toho sa využili aj dva súkromné prístroje samotných účastníkov. Ďalekohľady boli naozaj plne využité. Z deviatich nocí trvania astrostáže sa pozorovalo počas siedmych. Skutočne dobré počasie bolo len počas štyroch nocí, ale honba za dátami hnala účastníkov využiť aj krátkodobé vyjasnenia. Pozorovanie a spracovanie zabralo veľa času. Na teoretické vyhodnotenie ho nezostalo veľa. Napriek tomu bola úroveň záverečných prezentácií jednotlivých tímov vysoká. Samotné prezentácie sú prístupné na webovej stránke hvezdárne. Podrobnosti o plnení jednotlivých zadaní sú zhrnuté v nižšie uvedenej tabuľke.

Na astrostáži Variable je zvykom udeľovať cenu Jindřicha Šilhánovu za príkladný prístup k pozorovaniu premenných hviezd. Nebolo ľahké vybrať jedného laureáta. Nakoniec bol ocenený Dmytro Tvardovskyi, študent lýcea v Odesse. Organizátori ocenili hlavne pokrok a osobnostný rast, ktorý zaznamenal od poslednej účasti na Variable v roku 2015.

RNDr. Igor Kudzej, CSc.

riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom

2016 – Roztoky 18 – 23 júl

Účastníci

JánSadivHvezdáreň Roztoky
RobertBuryKrosno
JurajDankoMO SZA Snina
GrzegorzSękMOA Niepołomice
MarcinCikalaObserwatorium Lubomir
KlaudiaZiębaObserwatorium Lubomir
VeronikaDubovskáVihorlatská hvezdáreň
PavolDubovskýVihorlatská hvezdáreň
MatúšKamenecVihorlatská hvezdáreň
IgorKudzejVihorlatská hvezdáreň

Správa

Astrostáž organizovala Vihorlatská hvezdáreň v spolupráci s Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku a Gminou Wisniowa na hvezdárni v Roztokoch. Podujatie sa konalo v dňoch 18. až 23. júla 2016. Nezvyčajne v čase splnu Mesiaca. Vzhľadom na špecifický charakter tohtoročnej expedície to však vôbec neprekážalo. Neplnili sa žiadne pozorovateľské ani teoretické úlohy. Cieľ expedície bol čiste technický. Preveriť stav pozorovateľskej techniky na hvezdárni v Roztokoch, skompletizovať použiteľné ďalekohľady, navrhnúť využitie. V prípade hlavného prístroja hvezdárne išlo o posúdenie stavu piliera pod montážou ďalekohľadu a navrhnutie ďalšieho postupu. Tieto úlohy plnila expedičná zostava, ktorá nebola početná, ale plná naslovovzatých expertov. Z Vihorlatskej hvezdárne riaditeľ RNDr. Igor Kudzej a pozorovateľ Pavol A. Dubovský, z observatória na Lubomire Mgr. Marcin Cikala a domáci pracovník hvezdárne Mgr. Ján Sadiv. Účinne pomáhali astronómovia amatéri Matúš Kamenec a Klaudia Zięba.

Závery astrostáže sú nasledovné:

Vďaka za bezchybné logistické zabezpečenie astrostáže patrí Podduklianskemu osvetovému stredisku vo Svidníku na čele s riaditeľkou PhDr. Máriou Pajzinkovou.

RNDr. Igor Kudzej, CSc.

riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom

2015 – Lubomir 13 – 19 júl

Účastníci

NameSurnameAffiliationPosition
KarolinaJarosikMOAR
PaulinaŚlósarzR
KlaudiaZiębaR
SękGrzegorzMOA NiepołomiceS
KaterynaAndrychR
VladyslavaMarsakovaOdessa National University named after I.I.MechnikovR
DmytroTvardovskyiR
DawidBiałkaR
PavolDubovskýVihorlatská hvezdáreňS, T
MarcinCikalaObserwatorium LubomirS, T
TomášDobrovodskýHaP Žiar nad HronomR
legend:S =Supervisor
T =Operator, technical assistant
R =Researcher
O =Organizer

Správa

Astrostáž organizovala Vihorlatská hvezdáreň v spolupráci s Gminou Wisniowa na Observatóriu Lubomir, ktoré sa nachádza v uvedenej gmine, v dňoch 13. až 19. júla 2015. Už druhý krát sa stretnutie fanúšikov výskumu premenných hviezd konalo na tomto mieste. Na vrchole 900 metrov vysokej hory sa nachádza novovybudované observatórium na mieste pôvodného, ktoré bolo zničené v druhej svetovej vojne.

V porovnaní s hvezdárňou v Roztokoch alebo s Astronomickým observatóriom na Kolonickom sedle tu nie sú také komfortné podmienky. Na druhej strane sa Lubomir viac približuje ku klasickej predstave astronomického observatória vzdialeného od civilizácie. Ubytovacia kapacita tiež stačí len pre menšiu skupinu účastníkov. Konkrétne ich bolo 12, ale zato z troch krajín – Poľsko, Slovensko a Ukrajina. Na začiatku astrostáže sa dohodlo, že z desiatich ponúknutých výskumných úloh sa budú riešiť tri. Tak sa účastníci prirodzene rozdelili do troch skupín.

Prvá skupina okolo konzultanta Marcina Cikalu riešila zadanie o flickeringu v „možno“ symbiotickej hviezde StHA 190. Pozorovalo sa len niekoľko hodín. Toľko, koľko počasie dovolilo. Flickering sa podľa všetkého neukázal. Existuje však teoretický predpoklad, že počas 30 dňovej periódy precesie akréčneho disku by sa v niektorý deň mohol objaviť. Ako to už býva, výsledkom riešenia úlohy je záver: „potrebujeme ďalšie pozorovania“. Skupina z MOA v Niepolomicach sa pod vedením konzultanta Gregorza Seka mala venovať zadaniu o Cefeidách. Počasie im nedovolilo splniť zadané úlohy. Pri Gregorzovi sa však mládežníci nikdy nenudia. Skupina vyvíjala pestré aktivity od fotografovania Slnka po turistiku v okolí observatória. Tieto dve aktivity dokonca spojili, keď sa jedno ráno vybrali fotografovať východ Slnka. Tretia skupina z Astronomického observatória Odesskej národnej univerzity zbierala praktické skúsenosti z pozorovaní premenných hviezd. Dvaja študenti a pracovníčka observatória V. Marsakova prišli výborne teoreticky a matematicky vybavení. Študenti sa však doteraz k praktickému pozorovaniu metódou diferenciálnej fotometrie s pomocou CCD kamery ešte nedostali. Na astrostáži prešli celým procesom prípravy pozorovacej aparatúry až po zostrojenie svetelnej krivky a určenie času minima zákrytovej dvojhviezdy.

Výstupom práce každej skupiny bola záverečná prezentácia. Všetky odzneli na miniseminári v posledný deň astrostáže.

RNDr. Igor Kudzej, CSc.

riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom

Prezentácie

2014 – Kolonica 21 – 30 júl

Účastníci

NameSurnameAffiliationTaskPosition
IgorKudzejVihorlat ObservatoryO
MartinAmbrusKHaP MH Žiar nad Hronom3. SRR
TomášDobrovodskýKHaP MH Žiar nad Hronom3. SRR
JurajDankoGymnázium v Snine4. O-C EBR
MariannaHronovská4. O-C EBR
DávidBodnárPF UPJŠ6. Model EBR
MiroslavFedurcoPF UPJŠ6. Model EBR
PatrykIwanekOA UJ6. Model EBR
PaulinaSowickaOA UJ & MOA Niepołomice6. Model EBR
KlaudiaZięba7. SuperhumpsR
SebastianPioreckiBolestraszyce, Polsko8. CepheidsR
FilipSowaBrwinow, Polsko8. CepheidsR
BartlomiejDebskiOA UJ6. Model EBS
StefanParimuchaPF UPJŠ6. Model EBST
MarcinCikalaLubomir Observatory7. SuperhumpsS
SękGrzegorzMOA Niepołomice8. CepheidsST
Pavol A.DubovskýVihorlat Observatory3. SR; 4.O-C EBST
MatúšKamenecVihorlat ObservatoryT
legend:S =Supervisor
T =Operator, technical assistant
R =Researcher
O =Organizer

Prezentácie

Správa

Astrostáž organizovala Vihorlatská hvezdáreň v spolupráci s Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku na hvezdárni v Roztokoch. Spoluorganizátormi boli Slovenský zväz astronómov, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Neinvestičný fond Teleskop. Podujatie sa konalo v dňoch 21. až 30. júla 2014. Stretla sa tu pestrá skupina ľudí zo Slovenska a Poľska, ktorých spoločným záujmom sú premenné hviezdy. Medzi 19 účastníkmi boli profesionálni astronómovia, študenti astronómie, ale aj amatérski astronómovia a členovia astronomických krúžkov zo základných a stredných škôl.

Náplňou astrostáže Variable je riešenie výskumných úloh, ktoré si účastníci vyberú z ponúknutého zoznamu. Z deviatich pripravených zadaní sa nakoniec riešilo 5: Polopravidelné premenné hviezdy, O-C diagram zákrytových dvojhviezd, Model dvojhviezdy, Superhumpy a Cefeidy. Okrem toho skupina z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice pracovala na sprevádzkovaní nového 0,5 metrového ďalekohľadu. Výskumné tímy ťažili z dát, ktoré prakticky napozorovali pomocou ďalekohľadov na observatóriu. Museli sa však uchýliť aj k využitiu archívnych dát pretože počasie praktickým pozorovaniam veľmi neprialo. Použiteľné boli len 3 noci. Výstupom každého tímu bola záverečná prezentácia. Všetky odzneli na miniseminári v posledný večer astrostáže. Úroveň prezentácií bola skutočne vysoká.

Na astrostáži Variable je zvykom udeľovať tzv. Šilhánovu cenu za príkladný prístup k pozorovaniu premenných hviezd. Tento rok sa z nej tešili dvaja technici. Amatérsky astronóm z Prešova Matúš Kamenec si priviezol svoj vlastný ďalekohľad a DSLR fotoaparát. Podarilo sa mu zostaviť prístroj, ktorý počas astrostáže priniesol najväčšie množstvo dát. Plne zásoboval dátami riešiteľov výskumnej úlohy o O-C diagramoch. Gregorz Sek z Mládežníckeho astronomického observatória v Niepolomicach zase s pomocou dvoch mladých výskumníkov uviedol do opätovnej prevádzky starú pozorovateľňu na observatóriu a ďalekohľad Púpava po rekonštrukcii.

RNDr. Igor Kudzej, CSc.

riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom

Foto